Le Hoàng Land | Chân thành là sức mạnh - Trí tuệ và thành công

Vị trí tuyển dụng

STT Vị trí tuyển dụng Mã ứng viên Số lượng Địa điểm Ngày hết hạn
1 HÃY ĐỂ LH REAL ĐỒNG HÀNH CÙNG THÀNH CÔNG CỦA BẠN! LH REAL 20 Chuyên viên khách hàng 30/09/2020
2 CHUYÊN VIÊN MARKETING MẢNG QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CVTT 01 309 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Liên Chiểu, P. Khuê Trung, TP. Đà Nẵng 25/07/2020
3 NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ HCNS 01 309 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Liên Chiểu, P. Khuê Trung, TP. Đà Nẵng 25/07/2020
4 NHÂN VIÊN KINH DOANH NVKD 30 309 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Liên Chiểu, P. Khuê Trung, TP. Đà Nẵng 25/07/2020
5 SALE ADMIN ADMIN 01 309 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Liên Chiểu, P. Khuê Trung, TP. Đà Nẵng 25/07/2020
6 TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH TPKD 01 309 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Liên Chiểu, P. Khuê Trung, TP. Đà Nẵng 25/07/2020
7 CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ TẠI HẠ LONG CVNS 1 TP. Hạ Long, Quảng Ninh 31/05/2020
8 GIÁM ĐỐC KINH DOANH TẠI ĐÀ NẴNG GDKD 01 309 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Liên Chiểu, P. Khuê Trung, TP. Đà Nẵng 25/07/2020
9 Nhân viên Hành Chính – Nhân Sự HCNS 02 Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 20/03/2020
10 GIÁM ĐỐC KINH DOANH TẠI TPHCM GĐKD 01 TP. HCM 31/03/2020
Le Hoàng Land | Chân thành là sức mạnh - Trí tuệ và thành công
.
1
Bạn cần hỗ trợ?