Le Hoàng Land | Chân thành là sức mạnh - Trí tuệ và thành công

Vị trí tuyển dụng

STT Vị trí tuyển dụng Mã ứng viên Số lượng Địa điểm Ngày hết hạn
1 CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG CVTT 01 Hạ Long 31/03/2020
2 Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp NVKT 02 Đà Nẵng 31/03/2020
3 CHUYÊN VIÊN MARKETING CVTT 02 Đà Nẵng 29/02/2020
4 NHÂN VIÊN KINH DOANH NVKD 20 Đà Nẵng - Hạ Long 31/03/2020
5 TRỢ LÝ KINH DOANH KIÊM KẾ TOÁN NVSA 01 TP. Hạ Long, Quảng Ninh 31/03/2020
6 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN NVKT 01 Đà Nẵng 31/12/2019
7 TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH TPKD 05 Đà Nẵng 15/12/2019
8 TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH TNKD 05 Đà Nẵng 15/12/2019
9 CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN CAO CẤP CVKD 100 Đà Nẵng 15/12/2019
Le Hoàng Land | Chân thành là sức mạnh - Trí tuệ và thành công
.
1
Bạn cần hỗ trợ?