Le Hoàng Land | Chân thành là sức mạnh - Trí tuệ và thành công

Xem xét phê duyệt chuyển quyền các lô đất thuộc Khu B và C Dự án Golden Hills City

11.12.2019

Sau khi nhận được công văn của UBND TP Đà Nẵng, ngày 19-11, Bộ Xây Dựng có công văn 138/BXD-PTĐT trả lời gửi UBND thành phố Đà Nẵng về đề nghị xem xét quyết định theo thẩm quyền việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với Khu B và Khu C thuộc dự án Golden Hills City.

Toàn cảnh Dự án Golden Hills City

Theo đó, Bộ Xây Dựng đề nghị UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, kiểm tra cụ thể đối với các lô đất, thuộc Khu B và C dự án Golden Hills City (Đà Nẵng) diện tích đất ở là 12,77 ha (tổng số 800 lô), đảm bảo hoàn thành giải phóng mặt bằng, không còn các công trình hiện trạng trên đất trước khi xem xét và quyết định theo thẩm quyền về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở. Đồng thời xem xét quyết định theo thẩm quyền việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự  xây nhà ở đối với khu vực thuộc dự án Golden Hills City- Khu B và C mà UBND TP Đà Nẵng đề nghị khi đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, nhưng phải kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị và mẫu nhà ở đối với các lô đất tiếp giáp các tuyến đường ven khu vực cây xanh, công trình công cộng quy mô lớn...

Công văn phản hồi của Bộ Xây dựng

UBND thành phố Đà Nẵng cũng cần chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng và chủ đầu tư kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án bảo đảm theo đúng quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, nhà ở, quy hoạch đô thị và pháp luật có liên quan; rà soát, kiểm tra giám sát chặt chẽ người dân tự xây dựng nhà ở sau khi thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất bảo đảm tuân thủ quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị được duyệt. Khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở phải đảm bảo được đầu tư các công trình hạ tầng cơ bản, bao gồm: đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước,… theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở; đảm bảo cung cấp các dich vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở.

Tin tức khác

Le Hoàng Land | Chân thành là sức mạnh - Trí tuệ và thành công
.
1
Bạn cần hỗ trợ?